“ДІАБЕТ ОЖИРІННЯ МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ”

Видання “Діабет Ожиріння Метаболічний Синдром” призначене для медичних установ та лікарів. Розповсюджується на семінарах, конференціях і симпозіумах з медичної тематики. Матеріали друкуються українською та російською мовами. Редакція залишає за собою право редагувати надані матеріали. Повне або часткове відтворення опублікованих матеріалів можливе лише за згодою редакції. Свідоцтво про реєстрацію
КВ №18943-7733Р.  Детальніше про журнал

 

АНОНС НОВОГО НОМЕРУ ЖУРНАЛУ

2019 Випуск VIII

УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікайте по зображенню обкладинки!

ЗМІСТ

Колонка редактора

Слово редактора

Рекомендації

Вплив мікронізованого фенофібрату на мікросудинні ускладнення цукрового діабету 2 типу: систематичний огляд
Leszek Czupryniak, Shashank R. Joshi, Jaideep A. Gogtay, Meena Lopez.

Применение современных способов компенсации инсулинозависимого сахарного диабета в реальной клинической практике
Журавлева Л. В., Смирнов И. И., Пылев Д. И.

Рациональная и доказанная концепция: комбинация базального инсулина с агонистом рецепторов глюкагоноподобного пептида-1
Зиныч О. В., Кушнарева Н. Н.

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Альфа-ліпоєва (тіоктова) кислота в клінічних дослідженнях

Знижений рівень вітаміну D при больовій діабетичній периферичній нейропатії
Shillo P., Selvarajah D., Greig M., Gandhi R., Rao G., Wilkinson I. D., Anand P., Tesfaye S.

ОГЛЯДИ

Нейропротекція: за чи проти?

НАСТАНОВИ

Менеджмент гіпоглікемічних станів у осіб без цукрового діабету
Бобрик М. І., Резніченко В. М.

ЛЕКЦІЇ

Лептин: сучасний погляд на роль в функціонуванні організму та при формуванні патологій
Мазур О. Ю., Кузик Ю. І.

СИЛАБУС

Скринінг цукрового діабету 2 типу. Переддіабет, як лікувати?
Саєнко Я. А.

ПОДІЇ

Що посієш: мистецтво ботанічної ілюстрації

ЩО ЧИТАЮТЬ ВАШІ КОЛЕГИ

Що читають ваші колеги

 

УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікніть по зображенню обкладинки!

ЗМІСТ

Колонка редактора

Слово редактора

СИЛАБУС

Актуальні питання сучасної діабетології-2019

Современные возможности лечения сахарного диабета – конец
глюкоцентрического подхода?
Маньковский Б. Н.

Нові доказові дослідження з оцінки серцево-судинних наслідків інгібіторів SGLT-2: які відмінності між представниками класу?
Schernthaner G.

Оптимальные подходы к лечению пациентов с СД 2 типа: имплементация доказательной базы в клиническую практику
Перцева Н. О.

Клінічні прояви, діагностика та лікування діабетичної нейропатії
Peter Kempler

Гіркі наслідки солодкого удару по нервах
Орос М. М.

Реімбурсація інсулінів у Центральній та Східній Європі (ЦСЄ): основні тенденції
Молнар Марк Петер

Интенсификация лечения сахарного диабета: время перемен
Маньковский Б. Н.

Невирішені проблеми цукрового діабету 2 типу. Як їх можна вирішити за допомогою комбінації з фіксованим співвідношенням базального інсуліну + GLP-1 RA
Khan Niaz

Досягнення контролю цукрового діабету у різних груп пацієнтів в країнах ЄС
на прикладі Литовської Республіки
Петренко Володимир

Ингибиторы альфа-глюкозидазы в клинической практике. Вопросы и ответы
Соколова Л. К.

Менеджмент сахарного диабета: эффективность и безопасность инсулинотерапии. Рекомендации ВОЗ, 2018
Салек Ганнади Бабек Гусейн оглы

Предиабет: лечить или не лечить?
Комиссаренко Ю. И.

Гипогликемия у пациентов с сахарным диабетом. Наиболее безопасный
сахароснижающий препарат
Кондрацкая И. Н.

Уповільнення прогресування діабетичної ретинопатії – сучасні протоколи
надання допомоги
Вітовська О. П.

ОГЛЯДИ

Ранняя интенсификация сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным  диабетом 2 типа: результаты исследования «ДИАПАРТНЕР»
Маньковский Б. Н.

Презентація інноваційного препарату для лікування діабету 2 типу

 

УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікніть по зображенню обкладинки!

ЗМІСТ

Колонка редактора

Слово редактора

огляди

Оновлення Стандартів медичної допомоги при цукровому діабеті Американської діабетологічної асоціації (ADA, Standards of Medical Care in Diabetes, 2019)

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гликозилированный гемоглобин, масса тела и артериальное давление у пациентов с сахарным диабетом 2 типа при лечении дапаглифлозином в условиях первичной медицинской помощи: ретроспективное исследование
Wilding J., Bailey C., Rigney U., Blak B., Beekman W., Emmas C.

ПОГЛЯДИ

Абсолютна інсулінова недостатність
Прудиус В. Є., Прудиус П. Г., Кузьмінська О. Є., Шкарівська С. В.

РЕДАКЦІЙНИЙ КОМЕНТАР

На приеме пожилой пациент: похожие жалобы, но разные диагнозы

СИЛАБУС

Предіабет, як лікувати?
Саєнко Я. А.

Гіперкаліємія при хронічній хворобі нирок
Дудар І.О.

Фахова школа «КЕН» для сімейних лікарів

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Альфа-ліпоєва (тіоктова) кислота в клінічних дослідженнях

ЩО ЧИТАЮТЬ ВАШІ КОЛЕГИ

Нові актуальні дослідження проблем ожиріння

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Як люди худнули раніше: підсаджування черв’яків, амфетамін і експерименти з гормонами

 

 

УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікніть по зображенню обкладинки!

ЗМІСТ

Колонка редактора

Слово редактора

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Стандарти медичної допомоги пацієнтам з цукровим діабетом, Американська діабетологічна асоціація (ADA), 2019 Розділ 9. Фармакологічні підходи
до лікування глікемії

Стандарти медичної допомоги пацієнтам з цукровим діабетом, Американська
діабетологічна асоціація (ADA), 2019 Розділ 10. Серцево-судинні захворювання та менеджмент ризиків

огляди

Від концепції інкретинових гормонів та відкриття ГПП-1 до сучасного лікування діабету
Єнс Джул Холст

ТОЧКА ЗОРУ

Права пацієнтів з діабетом, які отримують інсулін
Кондрацька І. М.

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Менеджмент дефіциту вітаміну D – актуальні рекомендації клінічних настанов
Бобрик М. І., Резніченко В. М.

ПОСТАТІ ТА ПОДІЇ

Чим хворіла Мона Ліза?

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Альфа-ліпоєва (тіоктова) кислота в клінічних дослідженнях

 

УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікніть по зображенню обкладинки!

ЗМІСТ

Колонка редактора

Слово редактора

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Стандарти медичної допомоги пацієнтам з цукровим діабетом, Американська діабетологічна асоціація (ADA), 2019. Розділ 13. Діти та підлітки

Стандарти медичної допомоги пацієнтам з цукровим діабетом, Американська діабетологічна асоціація (ADA), 2019. Розділ 14. Ведення
цукрового діабету в період вагітності

 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Докази з поточної клінічної практики: дослідження EMPRISE пропонує новий погляд
на дослідження з оцінки серцево-судинних результатів


УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікніть по зображенню обкладинки!

ЗМІСТ

Колонка редактора

Слово редактора

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Стандарти медичної допомоги пацієнтам з цукровим діабетом, Американська діабетологічна асоціація (ADA), 2019 Розділ 9. Фармакологічні підходи
до лікування глікемії

Стандарти медичної допомоги пацієнтам з цукровим діабетом, Американська
діабетологічна асоціація (ADA), 2019 Розділ 10. Серцево-судинні захворювання та менеджмент ризиків

огляди

Від концепції інкретинових гормонів та відкриття ГПП-1 до сучасного лікування діабету
Єнс Джул Холст

ТОЧКА ЗОРУ

Права пацієнтів з діабетом, які отримують інсулін
Кондрацька І. М.

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Менеджмент дефіциту вітаміну D – актуальні рекомендації клінічних настанов
Бобрик М. І., Резніченко В. М.

ПОСТАТІ ТА ПОДІЇ

Чим хворіла Мона Ліза?

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Альфа-ліпоєва (тіоктова) кислота в клінічних дослідженнях

 

2018 Випуск VII

УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікайте по зображенню обкладинки! 

ЗМІСТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Слово редактора

РЕКОМЕНДАЦІЇ / КОНСЕНСУСИ

Стандартизация диагностических методов и клинически значимых критериев сахарного диабета 1 типа помимо HbA1с (Консенсусный доклад Американской
ассоциации клинических эндокринологов, Американской ассоциации диабетологов-инструкторов, Американской диабетической ассоциации, Общества эндокринологов и Международного исследовательского фонда ювенильного диабета, Благотворительного фонда Леоны и Гарри Хэлмсли, Педиатрического эндокринологического общества и диабетологической базы данных THe T1D Exchange)
Agiostratidou G., Anhalt H., Ball D., Blonde L., Gourgari E., Harriman K. N., Kowalski A. J., Madden P., McAuliffe-Fogarty A. H., McElwee-Malloy M., Peters A., Raman S., Reifschneider K., Rubin K., Weinzimer S. A.

Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете – 2018, АDA. Раздел «Медикаментозные подходы к сахароснижающей терапии» 40 Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете – 2018, ADA. Раздел «Дети и подростки»

ОГЛЯДИ / ЛЕКЦІЇ

Ингибиторы натрийзависимого котранспортера глюкозы-2 в лечении
больных сахарным диабетом 2 типа – чем вызван энтузиазм врачей?
Маньковский Б. Н.

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Актовегин: исследования продолжаются.  Детальный количественный и качественный анализ состава препарата
Franz-Xaver Reichl, Lesca Miriam Holdt, Daniel Teupser, Gregor Schütze, Alan J. Metcalfe, Reinhard Hickel, Christof Högg, Wilhelm Bloch

Насколько эффективна замена оригинального глимепирида на генерический?
Кондрацкая И., Дмитрук У., Полевая М., Ковальчук Е., Карбивнычая О., Хрипкова Н., Ляшко Л., Георгиева О., Красовская И.

Вегетативная кардиальная нейропатия у пациентов с сахарным диабетом: текущие перспективы (часть 2)
Fisher V. L., Tahrani Abd A.

ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

Помповая инсулинотерапия и постоянное мониторирование гликемии
у больных инсулинозависимым сахарным диабетом: теоретические предпосылки и практические результаты
Журавлева Л., Смирнов И., Пылев Д.

Инновационная роль оценки Проинсулина при сахарном диабете 2 типа
Резниченко В. М., Бобрик М. И., Сидорова И. В.

УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікайте по зображенню обкладинки!

ЗМІСТ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Клуб ендокринологічних новацій. Як це було?

Grand Round. Інформація, яку неможливо пропустити

СИЛАБУС

Актуальні питання сучасної діабетології – 2018

Ингибиторы ДПП-4 ‒ все ли нам про них известно?
Гиоргадзе Е.

Для чего нужны новые базальные аналоги инсулина?
Гиоргадзе Е.

Сердечно-сосудистые риски у больных c сахарным диабетом 2 типа
Иркин О.

Рівень компенсації хворих з цукровим діабетом 2 типу в Україні
Кондрацька І.

Реімбурсація забезпечення інсуліном: практичні аспекти. Програма «Доступні ліки»
Кондрацька І., Урбанович А.

Нейроэндокринные опухоли. Диагностика и лечение
Кондрацкий Ю.

Диабетология сегодня. Виден ли прорыв в лечении?
Маньковский Б.

Власний досвід ефективності впровадження програми лікування хворих на акромегалію
Олексик О.

Дієтотерапія в лікуванні хворих на цукровий діабет
Орлик О.

Сахароснижающая терапия как ренопротективный подход – имеют ли
место плейотропные эффекты?
Перцева Н.

Новые препараты для лечения сахарного диабета: уроки мировой и отечественной реальной клинической практики
Перцева Н.

От преимуществ дапаглифлозина к результатам реальной клинической
практики – прошлое, настоящее, будущее
Соколова Л.

Диабетическая нейропатия. Когда страдают не только ноги
Товажнянская Е.

Бета-клітковий дефект – як ключова ланка патогенезу цукрового діабету 2 типу
Czupryniak L.

Дослідження EMPA-REG ‒ революція в діабетології
Schernthaner G.

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Диабетическая периферическая нейропатия: принципы диагностики и лечения
Болгарская С.

 

УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікайте по зображенню обкладинки!

ЗМІСТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Слово редактора

ОГЛЯДИ/РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підкорюємо нові проекти!

Проект новых рекомендаций по лечению сахарного диабета 2 типа, результаты крупных клинических исследований – итоги 78-го Конгресса Американской диабетической ассоциации
Маньковский Б. Н.

Стандарти медичної допомоги при цукровому діабеті – 2018. Розділ 11.  Ведення літніх пацієнтів із цукровим діабетом. Американська діабетична асоціація

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Общая смертность у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на фоне терапии дапаглифлозином: популяционное, когортное исследование открытого типа с использованием данных базы данных The Health Improvement Ефективний самоконтроль – основа успішного лікування цукрового діабету
Кондрацька І. М.

Ефективний самоконтроль – основа успішного лікування цукрового діабету
Кондрацька І. М.

 

УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікайте по зображенню обкладинки! 

ЗМІСТ

Колонка редактора

Слово редактора

Огляди/Рекомендації

Проблемы диабетической нейропатии в центре внимания ученых –
итоги 28-го конгресса Neurodiab
Маньковский Б. Н.

Діабетологічний форум експертів «Від результатів дослідження EMPA-REG
OUTCOME до зміни парадигми в лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу» Київ, 18 вересня 2018 р.

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вплив Дапагліфлозину на добовий глікемічний контроль пацієнтів
з цукровим діабетом 2 типу: рандомізоване контрольоване дослідження
Henry R., Strange P., Zhou R., Pettus J., Shi L., Zhuplatov S., Mansfield T., Klein D., Katz A.

ЛЕКЦІЇ

Діабет і серце. Сучасні погляди на проблему
Орлик О. С.

ПОДІЇ

Століття лідерства та інновацій у медичній і фармацевтичній освіті та науці

«МЛ ДІЛА, 20 років партнерства» – конференція з міжнародною участю
Бобрик М. І., Сидорова І. В., Резніченко В. М.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Альфа-ліпоєва (тіоктова) кислота в клінічних дослідженнях

СИЛАБУС

Клуб ендокринологічних новацій – найактуальніша інформація в області діабетології

Вилдаглиптин. Клинические преимущества
Кондрацкая И. Н.

Новые алгоритмы лечения больных с сахарным диабетом 2 типа
Маньковский Б. Н.

Выбор сахароснижающей терапии у пациентов с хронической болезнью почек
Перцева Н. О.

Выбор сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
высокого кардиоваскулярного риска
Соколова Л. К.

ВІДКРИТТЯ

«Гальма» імунної системи проти раку, або за що дали Нобелівську премію – 2018

 

УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікайте по зображенню обкладинки!

ЗМІСТ

Колонка редактора

Слово редактора

Рекомендації

Обновления зарубежных клинических рекомендаций по диабетологии за 2018 год

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Більше подібностей ніж відмінностей при дослідженні інсуліну гларгін 300  Од/мл в порівнянні з інсуліном деглюдек 100 Од/мл у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, які раніше не отримували інсулін: рандомізоване пряме порівняльне дослідження BRIGHT
Rosenstock J., Cheng A., Ritzel R., Bosnyak Z., Devisme C., Cali A., Sieber J., Stella P., Wang X., Frias J., Roussel R., Bolli G.

Вплив аспірину на пацієнтів з цукровим діабетом та серцевою недостатністю

Пероральная фармакотерапия при сахарном диабете 2 типа. American College of Physicians, 2017

ТОЧКА ЗОРУ

Застосування Актовегіну у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу в контексті ширшої дискусії про ефективність нейропротективної терапії

OГЛЯДИ

Обсуждение актуальных вопросов диагностики и лечения поражения
нервной системы на Конгрессе Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета
Маньковский Б. Н.

Деякі аспекти ролі периваскулярної жирової тканини в патогенезі атеросклерозу
Сахарова Ю. В.

Діабет і серце. Сучасні погляди на проблему
Орлик О. С.

ПОСТАТІ ТА ПОДІЇ

Берингер Ингельхайм награжден престижной международной премией Галена за сахароснижающий препарат Джардинс

І лікар, і художник. Картина відкривача інсуліну продана
за $ 237 тисяч

СИЛАБУС

Новые алгоритмы лечения больных с сахарным диабетом 2 типа
Маньковский Б. Н.

 

 

УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікайте по зображенню обкладинки!

ЗМІСТ

Колонка редактора

Слово редактора

Огляди/Рекомендації

Клуб ендокринологічних новацій – осінньо-зимовий цикл 2018 року

Клуб ендокринологічних новацій «КЕН» для сімейних лікарів та терапевтів набирає нових обертів

Сучасні похідні сульфонілсечовини завдають удару: питання гнучкості терапії
Kalra S., Khandelwal C.

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Емпагліфлозин та серцево-ниркові наслідки у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та серцево-судинними захворюваннями: висновки для клінічної практики
Fitchett D.

Комплексний вплив недостатності вітаміну D і періодонтиту на інсулінорезистентність, переддіабет і цукровий діабет 2 типу: підсумки Національної програми перевірки здоров’я і харчування (NHANES) за 2009-2010 рр.
Zuk A. M., Quiñonez C. R., Saarela O., Demmer R.T., Rosella L. C.

Рандомізоване клінічне дослідження ефективності та безпеки застосування ситагліптину у порівнянні з дапагліфлозином у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та з нирковою недостатністю легкого ступеня: дослідження CompoSIT-R
Scott R., Morgan J., Zimmer Z., Lam R., O’Neill E., Kaufman K., Engel S., Raji A.

СИЛАБУС

Выбор сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа высокого кардиоваскулярного риска
Соколова Л. К.

 

2017 Випуск VI

УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікайте по зображенню обкладинки! 

ЗМІСТ

Нові дослідження

Новини про вічне, або Нові дослідження про харчування та метаболічні захворювання
Орлик О.

Постаті та події

Бути лікарем у США: чим живуть та скільки отримують американські медики

Консиліум

Лікування хворого з цукровим діабетом та високим серцево-судинним ризиком. Погляд кардіолога (клінічний випадок)
Давидова І.

Лікування хворого з цукровим діабетом
та високим серцево-судинним ризиком.
Погляд ендокринолога (клінічний випадок)
Кондрацька І.

УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікайте по зображенню обкладинки! 

ЗМІСТ

Нові дослідження

Глимепирид. Историко-литературный обзор
Орлик О.

Тиреотоксикоз и беременность. Диагностические и лечебные акценты
Резниченко В., Бобрик М., Сидорова И.

Клінічний досвід застосування препарату воглібозу у лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом (огляд літератури та власні дані)
Гарницька А., Маньковський Б.

Взаимосвязь между гипертиреозом и сахарным диабетом 2 типа
Chaoxun Wang

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Стентирование ствола левой коронарной артерии у пациента с сахарным диабетом, ишемической кардиомиопатией и экстремально низкой фракцией выброса левого желудочка (клинический случай)
Маньковский Г., Марушко Е., Кузьменко С., Руденко Н., Емец И.

ПОСТАТІ ТА ПОДІЇ

AgneArt: творчість із діабетом

УВАГА! Для перегляду повної версії журналу
клікайте по зображенню обкладинки! 

ЗМІСТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Слово редактора

СИЛАБУС

VII Український навчальний курс Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету

Депрессия при диабете – эпидемия среди эпидемии
Борис Маньковский

Діабетична нейропатія: різноманітність проявів, невтішні прогнози
Simona Frontoni

Чи стануть реальністю профілактика та лікування цукрового діабету 1 типу?
Tomasz Klupa

Діабет у дітей – чи завжди це аутоімунне захворювання?
Rasa Verkauskiene

Лікування діабету в епоху позитивних серцево-судинних досліджень
Leszek Czupryniak

Цукровий діабет та сексуальна дисфункція – зв’язок, залишений поза увагою
Simona Frontoni

Штучна підшлункова залоза – чи це реально сьогодні?
Mina Mitrakou

Непрерывное мониторирование уровня глюкозы: практические аспекты
Юлия Сахарова

Практические аспекты лечения диабетической стопы
Светлана Болгарская

Діабет та вагітність
Lene Ringholm, Аліна Урбанович

Что могут сделать эндокринологи для профилактики слепоты у больных сахарным диабетом?
Leszek Czupryniak

Диабетическая болезнь почек – возможны ли профилатика и лечение?
Наталья Перцева

Роль лікаря загальної практики у лікуванні пацієнтів із діабетом – фінансовий компроміс чи справжній крок уперед?
Leszek Czupryniak

Чи існують особливості лікування гострих серцево-судинних захворювань
у пацієнтів із цукровим діабетом?
Dario Rahelić

Пациент в условиях стационара с гипергликемией – забудьте о «скользящей шкале»!
Tomasz Klupa

Стрессовая гипергликемия у пациентов после инсульта – существует ли она и влияет ли на прогноз?
Geert Jan Biessels

Чи дійсно хірургічний ризик у пацієнтів із цукровим діабетом залишається високим навіть сьогодні?
Dimitrios Pournaras

Профілактика цукрового діабету 2 типу ‒ історія успіху чи вічна невдача?
Mina Mitrakou

Метаболічна хірургія ‒ що це таке?
Dimitrios Pournaras

Диабет и беременность
Lene Ringholm

Когнітивна дисфункція/деменція – чи дійсно це проблема для пацієнтів із цукровим діабетом?
Geert Jan Biessels

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Прогностические факторы ответа на 6-месячную терапию препаратом Актовегина у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и симптоматической
полинейропатией (исправления)
Ziegler D., Edmundson S., Гурьева И., Маньковский Б., Papanas N., Строков И.

Позитивний вплив харчових добавок на розвиток діабетичної ретинопатії
Kowluru R. A., Qing Zhong, Santos J. M., Thandampallayam M., Putt D., Gierhart D. L.