Українська діабетологічна асоціація

Цукровий діабет – не тільки важлива медична, а й соціальна проблема. В Україні зареєстровано понад 1 мільйон пацієнтів із діабетом, причому понад 180 тисяч із них потребують щоденного введення інсуліну. У 2006 році Організація Об’єднаних Націй прийняла спеціальну резолюцію, в якій закликала уряди всіх країн активізувати зусилля з профілактики та лікування цукрового діабету та його ускладнень. З метою значного поліпшення якості життя і медичної допомоги хворим на цукровий діабет в Україні була прийнята Державна програма «Цукровий діабет». У всіх розвинених країнах світу успішно функціонують національні діабетологічні організації, що об’єднують лікарів, медичних працівників, науковців та всіх інших людей, які цікавляться проблемою цукрового діабету. З ініціативи групи лікарів і вчених у нашій країні створено «Українську діабетологічну асоціацію» –добровільну громадську організацію з можливістю як індивідуального, так і колективного членства на основі спільності інтересів з метою проведення активної діяльності в області лікування цукрового діабету, профілактики ускладнень захворювання, здійснення наукових досліджень в сфері експериментальної і клінічної діабетології. Основна мета діяльності Асоціації полягає в сприянні поліпшення медичної допомоги людям, які хворіють на цукровий діабет, збільшення тривалості життя пацієнтів із діабетом при поліпшенні його якості шляхом проведення освітніх програм для медичних працівників та хворих на діабет, сприяння проведенню наукових досліджень в галузі клінічної та експериментальної діабетології. Членство в Асоціації є добровільним і безкоштовним. Член Асоціації може брати участь у всіх заходах, організатором яких вона є.

З повагою,

Голова правління Української діабетологічної асоціації, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри діабетології НМАПО ім. П. Л. Шупика.

Маньковський Б. М.